Suomalainen ryhmä - Finska gruppen

Suomalainen ryhmä - Finska gruppen

För dig som är finskspråkig finns vår finska grupp med gudstjänster och bönesamlingar på finska. Ta gärna kontakt med Veijo Nikka (070-582 51 84) för mer information.