Mission

Vårt Missionsarbete

Vi som kristna har fått ett uppdrag att berätta att Gud älskar varje människa och vill ge varje människa ett nytt mål i livet som är mycket större än det som kretsar kring den enskilde individen, Mat 28:18-20.

Detta uppdrag gäller varje kristen var han än finns någonstans men ofta brukar vi tala om mission som något som sker i andra länder.

De goda nyheterna om Gud är något som berör alla människor och hela människan. Därför sker mission på många olika sätt bl a: Undervisning och hjälp att ta emot det som Gud vill ge varje människa som förlåtelse, upprättelse, helande etc. Vi hjälper också till med utbildning, hälsovård, mänskliga rättigheter som t ex allas lika värde.

Vår församling har alltid haft mission och under åren har vi arbetat i olika länder. Just nu är vi involverade på olika sätt i de här länderna eller projekten.

Asien
Barnbibel

Ryssland
Vänförsamling i Tula
Matpaket samarbete med kommunens sociala nämnd behövande älder och familjer

Thailand
Phitsanulok
Hjäpcentret Banromprakun & Fängelsemission

Rumänien
Hunedoara
Klädinsamling, sjukhusutrustning

Hjärta till hjärta
Second hand butik där vinsten går till mission

 

Pingst har också gemensamma organisationer
PMU – Sociala projekt
IBRA – via radio, internet
ICBI – Ledarskapsträning