Mission

Hjälpsändning till Rumänien

Under vecka 42 har vi gjort en insamling av kläder, skor, textilier och leksaker till Rumänien.

Under många år har Pingstkyrkan i Motala haft en vänkyrka i Hunedoara i Rumänien. De förmedlar hjälpen så att den når till dem som bäst behöver den.
Vi gjorde detta i samarbete med Hjärta till Hjärta.

På bilden ser vi Bernt Broberg och Per Carlsén lasta bilen.

Foto: Nisse Graan

Vårt Missionsarbete

Vi som kristna har fått ett uppdrag att berätta att Gud älskar varje människa och vill ge varje människa ett nytt mål i livet som är mycket större än det som kretsar kring den enskilde individen, Mat 28:18-20.

Detta uppdrag gäller varje kristen var han än finns någonstans men ofta brukar vi tala om mission som något som sker i andra länder.

De goda nyheterna om Gud är något som berör alla människor och hela människan. Därför sker mission på många olika sätt bl a: Undervisning och hjälp att ta emot det som Gud vill ge varje människa som förlåtelse, upprättelse, helande etc. Vi hjälper också till med utbildning, hälsovård, mänskliga rättigheter som t ex allas lika värde.

Läs mer: Vårt Missionsarbete