Vad vi tror

Vad vi tror

Pingströrelsen har inte antagit någon formell trosbekännelse. Nedanstående punkter redogör dock i korthet för vad tron innefattar.

  • Det finns bara en Gud. Han är evig och hela universums skapare.
  • Gud älskar alla människor.
  • Jesus är Guds Son och genom sin död på korset och sinuppståndelse från de döda har han försonat människan med Gud. Endast genom honom kan människan få förlåtelse från synd.
  • Den helige Ande yttrar sig ännu idag som på de första kristnas tid och är en hjälp för den kristne att leva så som Jesus lärde.
  • Bibeln är Guds ord.
  • Helande från sjukdom och även andra under kan ske som svar på bön.
  • Jesus skall komma tillbaka och hämta till himlen alla dem som tror på honom.