Församlingsledningen

Församlingsledningen

Om du är sjuk och inte kan komma till gudstjänsten, kan vi göra hembesök, be för dig och fira nattvard med dig. Församlingsledningen kallas även ibland för äldste.

 Bernt Broberg
 070-649 07 30
 
 Anders Axene
 070-593 70 30
 
 Josiane-Mica Juurikivi
 073-846 51 09
 
 Linn Bernberg
 076-761 65 03
 
Mika Juurikivi
 070-511 84 41
 Daniel Persson
 072-740 60 79
Per Carlsén (vice ordförande)
070-998 98 45

Conny Henricson (ordförande)
070-629 60 90