Församlingsledningen

Församlingsledningen

Om du är sjuk och inte kan komma till gudstjänsten, kan vi göra hembesök, be för dig och fira nattvard med dig. Församlingsledningen kallas även ibland för äldste eller styrelse.

 Bernt Broberg
 070-649 07 30
 
 Anders Axene
 070-593 70 30
 
 Josiane-Mica Juurikivi
 073-846 51 09
 
 Madelene Boberg
 070-813 02 39
 
Mika Juurikivi
 070-511 84 41
 Daniel Persson
 072-740 60 79
Per Carlsén
070-998 98 45

Linn Bernberg
076-761 65 03