Församlingsledningen

Församlingsledningen

Om du är sjuk och inte kan komma till gudstjänsten, kan vi göra hembesök, be för dig och fira nattvard med dig. Församlingsledningen kallas även ibland för äldste.

 Conny Henricson
 (ordförande)
 070-629 60 90
 

 Per Carlsén
 (vice ordförande)
 070-998 98 45
 
Anders Axene
070-593 70 30 

 
Josiane-Mica Juurikivi
073-846 51 09 

 
   
Mika Juurikivi
 070-511 84 41
 Daniel Persson
 072-740 60 79