Predikningar

2017-07-23 Att följa Jesus - Talet

Mika Juurikivi predikar på den ekumeniska gudstjänsten i Baptistkyrkan