Predikningar

2018-07-08 Bed för vårt land

Daniel Persson predikar

Efter predikan kommer en appell av Per Carlsén.