Predikningar

2018-07-29 Ekumeniskt möte

Lennart Johansson predikar över 1 Pet 4:7-11