Predikningar

2018-07-22 Jesus i Nasaret

Mika Juurikivi predikar på ekumenisk gudstjänst i Baptistkyrkan