Predikningar

2018-09-23 Efesierbrevet kapitel 4

Madde Boberg predikar över kapitel 4 i Efesierbrevet

2018-09-16 Efesierbrevet kapitel 3

Linnea Sennehed predikar

2018-09-09 Efesierbrevet kapitel 2

Mika Juurikivi predikar

2018-09-02 Efesierbrevet kapitel 1

Linnea Sennehed predikar

2018-08-19 Från början till slut

Terese Carlsén predikar

2018-07-29 Ekumeniskt möte

Lennart Johansson predikar över 1 Pet 4:7-11

2018-07-22 Jesus i Nasaret

Mika Juurikivi predikar på ekumenisk gudstjänst i Baptistkyrkan

2018-07-15 Luk 4:1-15 Frestad

Mika Juurikivi predikar

2018-07-08 Bed för vårt land

Daniel Persson predikar

Efter predikan kommer en appell av Per Carlsén.

2018-07-01 För den här världens skull

Madelene Boberg predikar