Predikningar

2018-07-15 Luk 4:1-15 Frestad

Mika Juurikivi predikar

2018-07-08 Bed för vårt land

Daniel Persson predikar

Efter predikan kommer en appell av Per Carlsén.

2018-07-01 För den här världens skull

Madelene Boberg predikar

2018-06-17 Ett bönens hus för alla folk

Bernt Broberg predikar

2018-06-10 Se, jag gör allting nytt

Madelene Boberg predikar

2018-06-03 Om jag kan hjälpa någon

Bernt Broberg predikar

2018-05-27 Du smörjer mitt huvud med olja

Bernt Broberg predikar

2018-05-20 Pingst

Linnea Sennehed predikar

2018-05-20 Intervju med Senneheds

Sofia Hultin och Mika Juurikivi intervjuar Linnea och Mattias Sennehed

2018-05-08 Bibelskolan - Uppenbarelse

Johnny Foglander undervisar i två pass. Båda finns här i samma fil.