Predikningar

2014-05-18 Predikan sommarfesten 2014

Maddes predikan under sommarfestens gudstjänst

 

Madde inledde sin predikan med att visa denna Youtube video...

2014-05-11 Lärjungaskap Ge inte upp

Bernt predikar om att inte ge upp

2014-05-04 Lärjungaskap - Vårt uppdrag

Bernt Broberg predikar om vårt uppdrag att döpa människor.

2014-05-04 Göran Lensson - Intro till söndagsskolan

Göran Lensson inleder söndagsskolans undervisning om den Helige Ande.

2014-04-27 Lärjungaskap - Att följa Jesus i vardagen

Anders Ekstedt predikar om att följa Jesus i vardagen. Texten är från Luk 24:13-53.

 

 

Anders informerade även om Lepramissionens arbete. Du kan se informationsfilmen här. Gå gärna in på Lepramissionens hemsida för mer information. http://www.lepramissionen.se/

 

2014-04-20 Påskdagen - Tre predikningar

Tre predikningar om mötet med den uppståndne Jesus
 

Mika Juurikivi predikar om Thomas

 

Bernt Broberg predikar om Petrus

 

Madelene Boberg predikar om Maria från Magdala

2014-04-18 Långfredag - Predikan av Stefan Claar

Långfredagens möte hade vi besök av Stefan Claar

 

2014-04-13 Lärjungaskap - Korsets väg

Daniel Persson predikar

2014-04-06 Lärjungaskap - Vår rustning

Bernt Broberg predikar om vår andliga rustning

 

2014-03-30 I helandets tjänst

Mika Juurikivi predikar om Lärjungaskap - I helandets tjänst