Predikningar

2014-03-09 Nära Livet Soheila Fors

Bernt intervjuar Soheila Fors

2013-06-02 Församlingen Guds Familj

Pastor Bernts predikan från 2013-06-02

 

2014-03-02 Bibeln vår vägvisare

Pastor Bernt predikar 2014-03-02

 
 

2014-02-16 Tryggheten i Jesus

Pastor Bernt predikar 2014-02-16

 
 

2014-02-02 Kallad till gemenskap

Pastor Bernt predikar 2014-02-02

 
 

2014-01-26 Lärjungaskap

Per Carlsén predikar 2014-01-26

 
 
 

2014-01-12 Visionspredikan 2014 - Bön inför 2014

Pastor Bernt predikar 2014-01-12

Visionspredikan - Bön inför 2014

 
 

2013-12-22 En Gud som Marias

Pastor Bernt predikar 2013-12-22

 
 
 

2013-11-24 Att gå vidare

Pastor Bernt predikar 2013-11-24

 
 

2013-11-17 Bön och motstånd

Ungdomspastor Mika Juurikivi predikar 2013-11-17