Predikningar

2016-10-16 Bibeln vår vägvisare

Bernt Broberg predikar

2016-10-08 Gå i auktoritet

Ekumenisk helg med Paul Harcourt

Lördag kl 10:00 - Skillnad på kraft och auktoritet (tolk Mika Juurikivi)

Lördag kl 11:00 - Del 2 (tolk Matilda Hägglund)

Lördag kl 14:00 - Evangelisation som livsstil (tolk Matilda Hägglund)

2016-10-02 Älska Motala - Äkthet

Mika Juurikivi predikar

2016-09-18 Egenskaper hos en övervinnare

Benjamin Andrejevskij från vår värförsamling i Tula, Ryssland predikar

2016-09-11 Skäms inte för evangeliet

Per Carlsén predikar från 2 Tim 1:7ff

2016-09-04 Vår frälsning

Bernt Broberg predikar från 2 Tim 1:6-14. "Vår frälsning" Höstens predikoserie heter "Älska Motala" och utgår från 2 Timoteusbrevet

2016-08-21 Säg bara ett ord

Mika Juurikivi predikar

2016-08-14 Den rättfärdige ska leva av tro

Chriswter Roshamn predikar på vår ekumeniska gudstjänst

2016-07-31 Sinnets förnyelse

Bernt Broberg predikar från Rom 12:1-2

2016-07-24 Goda förvaltare

Lars Hillås Lingius predikar på vår ekumeniska gudstjänst