Predikningar

2015-11-29 Adventspredikan

Bernt Broberg predikar

2015-11-22 Det viktigaste i vår tro

Mats Bosson predikar

2015-11-22 Söndagsskoleteatern - Jesus är vår Kung

Göran Lensson gör Söndagsskoleteatern om Max & Maja. Temat är: "Jesus är vår Kung"

2015-11-15 Jesus är vår framtid

Bernt Broberg predikar

2015-11-08 Bara Jesus kan

Bernt Broberg predikar

2015-11-01 Himlen vårt eviga hopp

Bernt Broberg predikar Allahelgonahelgens söndag

2015-10-25 Jesajas kallelse

Daniel Persson predikar över Jesaja kapitel 6

2015-10-11 Jesus & församlingen - Världens hopp

Bernt Broberg predikar

2015-10 Ekumenisk helg

Fredag kväll Öppningsmöte med Paul Harcourt

Lördag Bibelstudium med Paul Harcourt - Apostolisk församling

Lördag Seminarium med Becky Harcourt - Fri från skuld och skam

Lördag Seminarium med Johnny Nimmo - Evangelisation i Andens kraft (del 1)

Lördag Seminarium med Johnny Nimmo - Evangelisation i Andens kraft (del 2) slutet kom tyvärr inte med på inspelningen

Lördag Seminarium med Paul Harcourt - Tro för mirakler (inspelning gjord med mobil)

Söndag förmiddag Paul Harcourt - Guds kärlek driver bort rädslan

2015-09-27 Joshua - Gudsnärvaro

Mika Juurikivi predikar