Predikningar

2015-08-09 Det hörs ett rop i tiden

Sven-Gunnar Österberg predikar från Matt 25:1-13

2015-07-19 Vad har vi att ge människor

Christer Roshamn predikar utifrån Joh 14:1-14

2015-06-07 De fyra vännerna

Mika Juurikivi predikar från Markus 2:1-12

2015-05-31 Konfirmationsgudstjänst

Mika Juurikivi predikar över Matt 11:28-30

Carl-Oscar Horgby håller tal till konfirmanderna

Adrian Jervis leder nattvarden

2015-05-24 Pingstpredikan

Bernt Broberg predikar från Apg 2:1-4

2015-05-10 Bestående tillväxt

Bernt Broberg predikar från Joh 15:1-17.

I eftermötet uttryckte Louise Forslund en längtan som vi alla delar.

2015-05-03 Brevet till Laodicea

Owe Lindeskär talar om Jesu återkomst och brevet till Laodicea (Uppenbarelseboken kap 3)

2015-04-26 Om identitet och vårt tal

Erik Lacabanne talar om Identitet och vårt tal på söndag förmiddag

2015-04-25 Om identitet och tankens kraft

Eric Lacabanne talar på ungdomsmötet lördag kväll

2015-04-19 Livsnära relationer

Bernt Broberg predikar om livsnära relationer