Predikningar

2016-09-18 Egenskaper hos en övervinnare

Benjamin Andrejevskij från vår värförsamling i Tula, Ryssland predikar

2016-09-11 Skäms inte för evangeliet

Per Carlsén predikar från 2 Tim 1:7ff

2016-09-04 Vår frälsning

Bernt Broberg predikar från 2 Tim 1:6-14. "Vår frälsning" Höstens predikoserie heter "Älska Motala" och utgår från 2 Timoteusbrevet

2016-08-21 Säg bara ett ord

Mika Juurikivi predikar

2016-08-14 Den rättfärdige ska leva av tro

Chriswter Roshamn predikar på vår ekumeniska gudstjänst

2016-07-31 Sinnets förnyelse

Bernt Broberg predikar från Rom 12:1-2

2016-07-24 Goda förvaltare

Lars Hillås Lingius predikar på vår ekumeniska gudstjänst

2016-07-17 Bygga församling på god grund

Mika Juurikivi predikar

2016-07-03 Jesus vill möta dig i din situation

Daniel Persson predikar

2016-06-05 Äktenskapet

Bernt Broberg predikar