Predikningar

2016-04-17 Att fatta viktiga beslut

Mika Juurikivi predikar från Ruts bok om att fatta beslut

2016-04-10 Livet med Jesus - Vem har makten?

Bernt Broberg predikar

2016-04-03 Livet med Jesus - Gå vidare

Bernt Broberg predikar från Markus kapitel 16

2016-03-27 Påskdagen

Bernt Brober talar "Petrus möter Jesus"


Mika Juurikivi talar "Emmausvandrarna"

2016-03-25 Långfredagen

Göran Lensson läser Markus 15


Mika Juurikivi talar om "korset i centrum"


Madde Boberg talar om "kvinnorna vid korset"


Bernt Broberg talar om "hövitsmannens bekännelse"

2016-03-20 Livet med Jesus - Ge Jesus det bästa

Bernt Broberg predikar

2016-03-13 Livet med Jesus - Barnet & tiggaren

Madde Boberg predikar

2016-03-06 Livet med Jesus - På berget ser vi längre

Bernt Broberg predikar

2016-02-28 Livet med Jesus - Vårda ditt inre

Bernt Broberg predikar

2016-02-21 Livet med Jesus - Hur många bröd har ni?

Mika Juurikivi predikar